Tummie-logokopie.png

Algemene voorwaarden


DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 
De website www.tummiemag.com is eigendom van de Belgische eenmanszaak Barbara Serulus, Charlottalei 38 bus 7, 2018 Antwerpen BTW: BE0554791795 U kunt contact met ons opnemen via e-mail: hello@barbaraserulus.com of telefoon: +32 (0) 497 61 96 72. Onder de eenmanszaak Barbara Serulus bevinden zich de websites www.tummiemag.com en www.barbaraserulus.com en al hun activiteiten; vanaf nu worden deze gezamenlijk ’Tummie’, ‘Tummie Magazine’ en / of ‘Ons’ genoemd. Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene voorwaarden’) zijn van toepassing op de contractuele relaties tussen ‘Barbara Serulus’ en / of ‘Ons en de‘ Klant ’en / of‘ Jij ’. Het doel van deze algemene voorwaarden is het definiëren van de voorwaarden voor de online verkoop van producten die door Barbara Serulus op de website tummiemag.com worden verkocht (de "producten"). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van producten (de "bestelling"). 

TOEPASSELIJKHEID
Door gebruik te maken van deze website en / of het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven, met uitsluiting van enig ander document. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden ingezien. Ze kunnen in de loop van de tijd worden aangepast, maar de toepasselijke Algemene voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum waarop de Bestelling wordt geplaatst.

PRIJZEN
Alle prijzen zijn vermeld in EURO, inclusief BTW. De verzendkosten worden weergegeven bij het uitchecken, wanneer u een afleveradres heeft opgegeven. Bij een internationale levering kunnen goederen op eigen kosten worden onderworpen aan lokale belastingen en / of invoerrechten, tenzij anders vermeld of uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Voor goederen die gespecialiseerd transport (of koeriersdienst) vereisen en buiten Europa verzonden moeten worden, moet de klant voor de aankoop een berekening van de verzendkosten en / of lokale belastingen en / of invoerrechten per e-mail vragen. Indien de prijzen van de producten zouden stijgen tussen de besteldatum en de uitvoering van de bestelling, heeft de Koper het recht de bestelling of overeenkomst te annuleren binnen 7 dagen na de dag waarop Tummie de prijsverhoging aankondigde.

EEN BESTELLING PLAATSEN
U verklaart dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u handelingsbekwaam bent, of houder bent van een ouderlijke machtiging die het plaatsen van een Bestelling toelaat. U verklaart ook dat u volledig bevoegd bent om de beschikbare betaalmethoden te gebruiken en dat deze betaalmethoden toegang bieden tot voldoende geld om alle kosten te dekken die worden gemaakt bij het kopen van de Producten. U bent financieel aansprakelijk voor alle geplaatste bestellingen, zowel in uw naam als voor rekening van derden, inclusief minderjarigen.

BETALING
Bij het afrekenen vindt een veilige betaling plaats via Paypal. U kunt uw creditcards of betaalpassen gebruiken, zoals Visa of MasterCard die zijn opgeslagen op uw PayPal-rekening. Als u geen Paypal-account heeft of als dit niet lukt: stuur ons een e-mail met uw bestelling en wij regelen een bankoverschrijving.

AANVAARDING VAN DE BESTELLING

Kort na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u per e-mail een orderbevestiging. Als we vragen of belangrijke informatie hebben over uw bestelling, nemen we per e-mail contact met u op. Als een product per ongeluk wordt verkocht wanneer het niet op voorraad is, krijgt de klant direct een melding. Bestellingen worden pas effectief betaald vanaf het moment dat de betaling door Tummie is ontvangen. Tummie heeft het recht aan bestellingen voorwaarden te verbinden of deze te weigeren, tenzij anders overeengekomen. Alle productinformatie, prijzen en bestelinformatie kunnen op elk moment worden gewijzigd of gecorrigeerd.

VERZENDING EN BEZORGING
De magazines worden verzonden in een veilige kartonnen pakket. Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen. We hebben wat tijd nodig om uw bestelling te verwerken. De klant heeft niet het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van hem redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij de overeenkomst niet zal nakomen. Hij heeft in dat geval het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover nodig. Alleen de klant is aansprakelijk voor onjuiste afleveradressen. Bij het opgeven van een verkeerd afleveradres zijn de kosten voor een tweede levering voor rekening van de klant. Als u uw verzendadres moet wijzigen voordat uw bestelling wordt verzonden, e-mail ons dan onmiddellijk. We kunnen bestellingen niet omleiden als ze eenmaal onderweg zijn. Neem in dat geval contact op met de vervoerder met uw trackingnummer voor speciale afleververzoeken. Alle bestellingen worden verzonden via First Class-mails, inclusief een trackingcode. Een gratis afhaling in Antwerpen of Amsterdam is mogelijk. Als u deze optie kiest, we nemen contact met je op wanneer en waar je bestelling klaar staat om af te halen. Voor internationale leveringen: Indien lokale belastingen en / of invoerrechten gevraagd worden, berekenen wij deze kosten en laten we u weten voordat we verder gaan met het verzenden van de bestelling. Zoals hierboven beschreven, is de klant verantwoordelijk voor eventuele aanvullende belastingen en heffingen. Tummie is niet verantwoordelijk voor eventuele vergoedingen die door derden in rekening worden gebracht. Onze verzendpartners eisen dat eventuele schade binnen 7 dagen na ontvangst van het magazine wordt gemeld, dus zorg ervoor dat u uw pakket op tijd opent. Bewaar alstublieft alle originele verpakkingen en de afdruk, aangezien we mogelijk foto's en de originele afdruk nodig hebben om uw claim te verwerken.

OVERMACHT
Tummie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertragingen in de uitvoering of niet-uitvoering van een order als gevolg van omstandigheden buiten de wil van Tummie. Bij problemen veroorzaakt door aanvoer of tekort aan grondstoffen, productieonderbreking of permanente stillegging, stakingen, lock-outs, andere vormen van werkonderbreking of collectieve arbeidsgeschillen, energietekorten, vertragingen in transport en andere vormen van werk onderbreking die Tummie en / of haar leveranciers treft, heeft Tummie het recht zich te beroepen op overmacht. Het feit dat Tummie niet onmiddellijk reageert op de tekortkomingen van een Klant, mag niet worden beschouwd als bewijs dat Tummie afstand doet van haar recht om actie te ondernemen tegen de Koper.

GARANTIE
De garantie van Tummie is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de wet op de consumentengaranties, beide vermeld in het Burgerlijk Wetboek. Om ontvankelijk te zijn, dienen klachten te worden gericht per e-mail. Binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling, in geval van een niet-overeenkomende levering - binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade, in geval van levering van een product met verborgen gebreken. In de schriftelijke communicatie moet de schade worden beschreven en moeten foto's worden toegevoegd die de schade illustreren. Tummie is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld. Tummie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor algemene of meer specifieke indirecte schade, van welke aard dan ook, die de Klant lijdt.  Voor zover de voorwaarden en omvang van deze garantie het toelaten, zal Tummie in ieder geval haar tussenkomst beperken door defecte producten te vervangen of de aankoopprijs terug te betalen. De Klant kan geen aanspraak maken op aanvullende schadevergoeding. Garanties dekken niet het abnormale of onjuiste gebruik van producten, defecten en de gevolgen ervan in verband met het gebruik van het product anders dan waarvoor het bedoeld is, of defecten en hun gevolgen die verband houden met een externe oorzaak.

INTREKKING / ANNULERING / RETOUREN
Herroepingsrecht: in overeenstemming met de Consumer Rights Act en artikel 9 van de Richtlijn 2011/83 van het Europees Parlement en de Raad inzake consumentenrechten, hebt u - als consument - een termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de bestelde Producten, om uw Bestelling zonder opgave van reden te annuleren. Een schriftelijk verzoek tot annulering moet verplicht worden verzonden vóór het verstrijken van de annuleringsperiode, naar onze e-mail. Retournering van producten is alleen mogelijk in originele staat en met voorafgaande toestemming van Tummie. Wij raden u aan om gebruik te maken van het systeem van “verzekerde levering”. Het product moet in de originele verpakking en in de originele staat worden geretourneerd om te worden afgeleverd binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u uw schriftelijk verzoek om annulering van de bestelling heeft ingediend. Als aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, zal Tummie overgaan tot terugbetaling of omruiling van het product naar keuze van de klant. Restitutie vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen.

BEWIJS
In het kader van hun relatie aanvaarden alle betrokken partijen de geldigheid van elektronisch bewijsmateriaal.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het gebruik van de Website is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik, tenzij uitdrukkelijk en specifiek anders overeengekomen door Tummie. Tummie behoudt het volledige en exclusieve eigendom van de verschillende gegevens die onder deze algemene voorwaarden worden verzonden onder de verschillende wetten met betrekking tot de bescherming van auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken en octrooien en in het bijzonder de wet op de juridische bescherming van databases en alle handelsmerken, teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen, visueel of geluid, gereproduceerd op de Website. Het creëren van een hypertekstlink op de website met behulp van de zogenaamde "framing "of" deeplinking "-techniek, is strikt verboden zonder de voorafgaande toestemming van Tummie. Het verzoek moet naar onze e-mail worden gestuurd en moet het adres vermelden van de url-pagina waar de link op de site van derden zou verschijnen. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de websites van Luce is alleen toegestaan voor het exclusieve doel van informatie voor privé en persoonlijk gebruik. Elke reproductie of gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is strikt verboden.

JURISDICTIE
Alle overeenkomsten gesloten met Tummie zijn onderworpen aan het Belgische recht. Geschillen met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zullen worden beslecht door een Belgische rechtbank.

Tummie-logozomer.jpg